Mình có mặt trên một số mạng xã hội lớn. Mình rất vui được thấy các bạn ấn các nút follow (theo dõi), like (nút thích) ủng hộ và tham gia giao lưu trên các trang đó.

Page Facebook
Facebook cá nhân
Twitter
Tumblr
Nico Nico (Nhật Bản)
ASKfm

Nếu có một số vấn đề không tiện chia sẻ công khai, các bạn có thể chia sẻ qua email dưới đây:
LQ2[chấm]apostrophe[a-còng]gmail[chấm]com